Poľovnícke združenie Javorník

IČO:

31922040

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Javorník

Dátum vzniku:

11.01.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Štiavnik, 01355

Okres:

SK0311 - Okres Bytča

Obec:

SK0311518018 - Štiavnik

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený