Poľovnícke združenie Javorinka

IČO:

31922023

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Javorinka

Dátum vzniku:

11.01.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Čičmany, 01315

Okres:

SK031B - Okres Žilina

Obec:

SK031B517470 - Čičmany

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený