Poľovnícke združenie JAVORINA Oreské

IČO:

42415357

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie JAVORINA Oreské

Dátum vzniku:

04.04.2005

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Okružná 11, Strážske, 07222

Okres:

SK0427 - Okres Michalovce

Obec:

SK0427523101 - Strážske

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený