Poľovnícke združenie JAVORINA

IČO:

35593954

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie JAVORINA

Dátum vzniku:

06.11.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Bzince pod Javorinou, 91611

Okres:

SK0224 - Okres Nové Mesto nad Váhom

Obec:

SK0224505897 - Bzince pod Javorinou

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený