Poľovnícke združenie Jasmine

IČO:

42333156

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Jasmine

Dátum vzniku:

01.03.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Námestie Hrdinov 27, Nové Zámky, 94001

Okres:

SK0234 - Okres Nové Zámky

Obec:

SK0234503011 - Nové Zámky

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený