Poľovnícke združenie Jasenov

IČO:

35512962

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Jasenov

Dátum vzniku:

11.09.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Pstriná, Pstriná, 09006

Okres:

SK041C - Okres Svidník

Obec:

SK041C527742 - Pstriná

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený