Poľovnícke združenie HUBERTUS Žemberovce

IČO:

42334632

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie HUBERTUS Žemberovce

Dátum vzniku:

30.05.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

ČA 271/58, Žemberovce, 93502

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502995 - Žemberovce

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený