Poľovnícke združenie Hubertus

IČO:

34010921

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Hubertus

Dátum vzniku:

01.03.1973

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Dlhá nad Váhom, Dlhá nad Váhom, 92705

Okres:

SK0235 - Okres Šaľa

Obec:

SK0235503720 - Dlhá nad Váhom

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený