Poľovnícke združenie HUBERT

IČO:

35677635

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie HUBERT

Dátum vzniku:

12.05.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Rumince, 98050

Okres:

SK0329 - Okres Rimavská Sobota

Obec:

SK0329515493 - Rumince

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený