Poľovnícke združenie Hronské údolie

IČO:

42336601

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Hronské údolie

Dátum vzniku:

22.10.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Vyšné nad Hronom 88, Vyšné nad Hronom, 93531

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502952 - Vyšné nad Hronom

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94120 - Činnosti profesijných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený