Poľovnícke združenie HRON KOZÁROVCE

IČO:

37866991

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie HRON KOZÁROVCE

Dátum vzniku:

27.06.2002

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kozárovce 450, Kozárovce, 93522

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502421 - Kozárovce

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený