Poľovnícke združenie Hrnčiarovce

IČO:

35592231

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Hrnčiarovce

Dátum vzniku:

11.01.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Cíferská 64, Hrnčiarovce nad Parnou, 91935

Okres:

SK0217 - Okres Trnava

Obec:

SK0217581020 - Hrnčiarovce nad Parnou

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený