Poľovnícke združenie Hrádok

IČO:

35647299

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Hrádok

Dátum vzniku:

29.11.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Horný Tisovník, Horný Tisovník, 96275

Okres:

SK0324 - Okres Detva

Obec:

SK0324518450 - Horný Tisovník

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený