Poľovnícke združenie HRÁDOK - Lieskovec

IČO:

31921329

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie HRÁDOK - Lieskovec

Dátum vzniku:

01.01.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Lieskovec, 96221

Okres:

SK032B - Okres Zvolen

Obec:

SK032B558133 - Lieskovec

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený