Poľovnícke združenie HOLÝ VRCH Záhorská Bystrica

IČO:

31753523

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie HOLÝ VRCH Záhorská Bystrica

Dátum vzniku:

10.11.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Trstínska 29, Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, 84106

Okres:

SK0104 - Okres Bratislava IV

Obec:

SK0104529427 - Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený