Poľovnícke združenie HOLUB Sobrance

IČO:

35518430

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie HOLUB Sobrance

Dátum vzniku:

01.01.1990

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Choňkovce 98, Choňkovce, 07263

Okres:

SK0429 - Okres Sobrance

Obec:

SK0429522503 - Choňkovce

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený