Poľovnícke združenie Holíš

IČO:

36129241

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Holíš

Dátum vzniku:

24.03.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Nimnica, Nimnica, 02071

Okres:

SK0228 - Okres Púchov

Obec:

SK0228557447 - Nimnica

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený