Poľovnícke združenie Hliník Tesáre

IČO:

36102059

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Hliník Tesáre

Dátum vzniku:

28.06.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Tesáre, Tesáre, 95621

Okres:

SK0236 - Okres Topoľčany

Obec:

SK0236505561 - Tesáre

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený