Poľovnícke združenie HERMES

IČO:

30803691

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie HERMES

Dátum vzniku:

11.05.2006

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Devínska cesta 124, Bratislava - mestská časť Devín, 84110

Okres:

SK0104 - Okres Bratislava IV

Obec:

SK0104529401 - Bratislava - mestská časť Devín

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený