Poľovnícke združenie Harichovce

IČO:

35517409

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Harichovce

Dátum vzniku:

13.02.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

1.mája 34, Harichovce, 05301

Okres:

SK042A - Okres Spišská Nová Ves

Obec:

SK042A526533 - Harichovce

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený