Poľovnícke združenie Hájnik v Toporci

IČO:

35530286

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Hájnik v Toporci

Dátum vzniku:

29.03.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Toporec, Toporec, 05995

Okres:

SK0413 - Okres Kežmarok

Obec:

SK0413523976 - Toporec

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený