Poľovnícke združenie Háj

IČO:

35661046

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Háj

Dátum vzniku:

18.02.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Padarovce, 98023

Okres:

SK0329 - Okres Rimavská Sobota

Obec:

SK0329515272 - Padarovce

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený