Poľovnícke združenie HÁJ

IČO:

35592516

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie HÁJ

Dátum vzniku:

11.01.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Križovany nad Dudváhom 234, Križovany nad Dudváhom, 91924

Okres:

SK0217 - Okres Trnava

Obec:

SK0217556483 - Križovany nad Dudváhom

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený