Polovnícke združenie HÁJ

IČO:

31950833

Obchodné meno:

Polovnícke združenie HÁJ

Dátum vzniku:

06.05.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Jarabina, Jarabina, 06531

Okres:

SK041A - Okres Stará Ľubovňa

Obec:

SK041A526771 - Jarabina

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený