Poľovnícke združenie GRÚŇ

Poľovnícke združenie GRÚŇ

IČO:

00626741

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie GRÚŇ

Dátum vzniku:

25.06.1990

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Divín, Divín, 98552

Okres:

SK0326 - Okres Lučenec

Obec:

SK0326511358 - Divín

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený