Poľovnícke združenie GAJDOŠKA Hronec

IČO:

35655500

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie GAJDOŠKA Hronec

Dátum vzniku:

16.06.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hronec, 97645

Okres:

SK0323 - Okres Brezno

Obec:

SK0323508667 - Hronec

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený