Poľovnícke združenie FURČA so sídlom v KENDICIACH

IČO:

37876422

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie FURČA so sídlom v KENDICIACH

Dátum vzniku:

14.06.2002

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kendice 290, Kendice, 08201

Okres:

SK0417 - Okres Prešov

Obec:

SK0417524638 - Kendice

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený