Poľovnícke združenie Ferligov

IČO:

37782312

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Ferligov

Dátum vzniku:

26.03.1997

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Piskorovce, Piskorovce, 09405

Okres:

SK041D - Okres Vranov nad Topľou

Obec:

SK041D528994 - Piskorovce

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený