Poľovnícke združenie EKTÓ

IČO:

35594730

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie EKTÓ

Dátum vzniku:

20.11.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hlavná 39, Čalovec, 94602

Okres:

SK0231 - Okres Komárno

Obec:

SK0231501085 - Čalovec

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený