Poľovnícke združenie DÚBRAVKA

IČO:

35664282

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie DÚBRAVKA

Dátum vzniku:

01.01.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Malá Lehota, 96642

Okres:

SK032C - Okres Žarnovica

Obec:

SK032C517062 - Malá Lehota

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený