Poľovnícke združenie Dúbrava so sídlom v Šemši

IČO:

35511397

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Dúbrava so sídlom v Šemši

Dátum vzniku:

24.07.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Šemša 111, Šemša, 04421

Okres:

SK0426 - Okres Košice - okolie

Obec:

SK0426522066 - Šemša

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený