Poľovnícke združenie Dubov Vrch

IČO:

42007895

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Dubov Vrch

Dátum vzniku:

25.08.2006

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Prenčov 264, Prenčov, 96973

Okres:

SK0322 - Okres Banská Štiavnica

Obec:

SK0322517178 - Prenčov

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený