Poľovnícke združenie DUBNÍK

IČO:

35593202

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie DUBNÍK

Dátum vzniku:

27.10.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kostolné 118, Kostolné, 91613

Okres:

SK0223 - Okres Myjava

Obec:

SK0223506141 - Kostolné

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený