Poľovnícke združenie DUBINKA, Mrázovce

IČO:

35525843

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie DUBINKA, Mrázovce

Dátum vzniku:

26.04.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Mrázovce, Mrázovce, 09034

Okres:

SK041B - Okres Stropkov

Obec:

SK041B527611 - Mrázovce

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený