Poľovnícke združenie DRINY Smolenice - Lošonec

IČO:

36085511

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie DRINY Smolenice - Lošonec

Dátum vzniku:

06.08.1998

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Komenského 16, Smolenice, 91904

Okres:

SK0217 - Okres Trnava

Obec:

SK0217507555 - Smolenice

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený