Poľovnícke združenie Drienovo

IČO:

37826531

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Drienovo

Dátum vzniku:

12.02.2000

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Drienovo, 96251

Okres:

SK0325 - Okres Krupina

Obec:

SK0325518352 - Drienovo

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený