Poľovnícke združenie DRIEŇOVÁ

IČO:

35653876

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie DRIEŇOVÁ

Dátum vzniku:

16.05.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Bohunice, 01852

Okres:

SK0222 - Okres Ilava

Obec:

SK0222582301 - Bohunice

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený