Poľovnícke združenie Drienok

IČO:

30197538

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Drienok

Dátum vzniku:

04.11.1997

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Na Hôrke 17, Zvolen, 96001

Okres:

SK032B - Okres Zvolen

Obec:

SK032B518158 - Zvolen

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený