Poľovnícke združenie DRIENČIE

IČO:

35988860

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie DRIENČIE

Dátum vzniku:

15.01.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Žarnovica, 96681

Okres:

SK032C - Okres Žarnovica

Obec:

SK032C517381 - Žarnovica

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený