Poľovnícke združenie DOLINKY so sídlom v Choči

IČO:

36102393

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie DOLINKY so sídlom v Choči

Dátum vzniku:

01.01.1999

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Choča, Choča, 95176

Okres:

SK0237 - Okres Zlaté Moravce

Obec:

SK0237500321 - Choča

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený