Poľovnícke združenie Dolina a Bučany

IČO:

42288894

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Dolina a Bučany

Dátum vzniku:

27.02.2012

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Bučany 644, Bučany, 91928

Okres:

SK0217 - Okres Trnava

Obec:

SK0217506851 - Bučany

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený