Poľovnícke združenie Dolina

IČO:

35594217

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Dolina

Dátum vzniku:

21.11.1990

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Radava 555, Radava, 94147

Okres:

SK0234 - Okres Nové Zámky

Obec:

SK0234503495 - Radava

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený