Poľovnícke združenie DIVIAK Veľké Ludince

IČO:

36109631

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie DIVIAK Veľké Ludince

Dátum vzniku:

20.10.2000

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Veľké Ludince, Veľké Ludince, 93565

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502910 - Veľké Ludince

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený