Poľovnícke združenie Diviak Porúbka

IČO:

35510412

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Diviak Porúbka

Dátum vzniku:

04.10.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Porúbka, Porúbka, 07261

Okres:

SK0429 - Okres Sobrance

Obec:

SK0429522953 - Porúbka

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený