Poľovnícke združenie DÍL

IČO:

35533447

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie DÍL

Dátum vzniku:

20.05.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Havaj, Havaj, 09023

Okres:

SK041B - Okres Stropkov

Obec:

SK041B527297 - Havaj

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený