Poľovnícke združenie DIANA Jastrabie

IČO:

35526289

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie DIANA Jastrabie

Dátum vzniku:

22.02.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Okulka 9/5, Vranov nad Topľou, 09301

Okres:

SK041D - Okres Vranov nad Topľou

Obec:

SK041D544051 - Vranov nad Topľou

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený