Poľovnícke združenie D O B R O Č

IČO:

35986085

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie D O B R O Č

Dátum vzniku:

25.10.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Mýtna, 98553

Okres:

SK0326 - Okres Lučenec

Obec:

SK0326511641 - Mýtna

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený