Poĺovnícke združenie ČIERNY VRCH

IČO:

31941168

Obchodné meno:

Poĺovnícke združenie ČIERNY VRCH

Dátum vzniku:

31.03.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Liptovská Lúžna, 03472

Okres:

SK0318 - Okres Ružomberok

Obec:

SK0318510629 - Liptovská Lúžna

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený