Poľovnícke združenie Čierny Diel Ráztoka

IČO:

35655429

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Čierny Diel Ráztoka

Dátum vzniku:

29.12.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Ráztoka, 97697

Okres:

SK0323 - Okres Brezno

Obec:

SK0323508951 - Ráztoka

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený