Polovnícke združenie ČIERNA HORA

IČO:

31953131

Obchodné meno:

Polovnícke združenie ČIERNA HORA

Dátum vzniku:

04.06.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Gerlachov, Gerlachov, 08604

Okres:

SK0411 - Okres Bardejov

Obec:

SK0411519189 - Gerlachov

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený